☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 121/2011 w sprawie przyznania stypendiów sportowych i nagród Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

ZARZĄDZENIE nr 121/2011

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 13 lipca 2011 r.

w sprawie : przyznania stypendiów sportowych i nagród Burmistrza  Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.), w związku z Uchwałą nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki, zarządzam co następuje:

§  1

1.      Przyznaję stypendia miesięczne za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym, zawodnikom wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      Przyznaję nagrody jednorazowe zawodnikom i trenerowi wymienionym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§  2

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Nowodworskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski


 
 
liczba odwiedzin: 13444144

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X