☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 142/2011 w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  142 / 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 01 września 2011 r.

 

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2009r., nr 178, poz.1380 ze zm.), oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(j.t. Dz. U. z 2001r., nr 142, poz.1591 ze zm.), zarządzam:

§ 1

Wprowadza się Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu: Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30 – w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Janusz Mikuszewski
Zastępca Burmistrza


 
 
liczba odwiedzin: 13443835

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X