☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 Uchwała Nr  …………/2011

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia ……………………..2011 roku

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej, stanowiącej  własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Na podstawie  art. 18  ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 Nr 142 , poz. 1591  z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 27 i art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651  z późn. zm.)

- Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych, w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomość gruntowej, obszaru 132 m2, stanowiącej  własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy PCK nr 5, oznaczonej nr  ewidencyjnym   16/2 w obrębie 11-02, objętej księgą wieczystą  WA1N/00059507/7.

§ 2

Odpowiedzialnym za  wykonanie uchwały jest Burmistrz Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uzasadnienie do projektu uchwały

w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Nieruchomość - położona w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy PCK nr 5, stanowi zabudowaną działkę ewidencyjną nr 16/2 o powierzchni 132 m2 w  obrębie 11-02, uregulowaną w księdze wieczystej WA1N/00059507/7.  Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest  Gmina Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na podstawie Decyzji Nr 18231 Wojewody Warszawskiego  z dnia 03/02/1992 r.        

Ø  Budynek mieszkalny (murowany, parterowy) posadowiony na przedmiotowej działce, wybudowany został kosztem i staraniem osób fizycznych.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki obszaru Kępy Nowodworskiej – ETAP I -   zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/198/04  Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 7 kwietnia 2004 r.  – w/w nieruchomość  położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej indywidualnej.

Dlatego też przygotowanie przedmiotowej nieruchomości do zbycia na rzecz  osób fizycznych jest uzasadnione.

 


 
 
liczba odwiedzin: 13445446

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X