☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie

 UCHWAŁA Nr ....../..... 2011

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 25 października 2011 roku

 

w sprawie:  wyboru ławników do Sądu  Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie.

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  t.j. Dz. U.  z 2001r.  Nr 142, poz. 1591  z  późn. zm.)  i art. 160 §  1  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. Nr 98,  poz. 1070  z późn. zm.)  –  Rada Miejska w  Nowym Dworze Mazowieckim  uchwala,  co następuje :

§ 1

Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na ławników do Sądu Okręgowego  Warszawa – Praga w Warszawie na kadencję  od 2012 r. do 2015 r.  wybrane  zostały osoby wymienione w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

 Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowym  Dworze Mazowieckim, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej  www.nowydwormaz.pl.


 
 
liczba odwiedzin: 13445343

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X