☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim

Uchwała nr ………………...

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia ……………………….

 

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do jednoosobowej  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn.zm.), w związku z art. 13 ust. 3 i art. 37 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Wnieść do jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy - Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działka ewid. nr 5/238  obrębu 50 12-04  o pow. 0,0338 ha , położona w Nowym Dworze Maz. przy ul. Gen. Berlinga  o wartości  90 000,00 zł, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Maz. prowadzi KW WA1N/00040550/7.  

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

O przekazanie przedmiotowego terenu wystąpiła Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji, argumentując swoją prośbę  koniecznością modernizacji Oczyszczalni Ścieków „Południe”, co  zapewni jej prawidłową i bardziej wydajną pracę.

Działka nr ewid. 5/238 zostanie złączona w jedną nieruchomość razem z dz. nr ewid.  5/213 będącą  w użytkowaniu wieczystym ZWiK.


 
 
liczba odwiedzin: 13445173

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X