☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 195/2011 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  195/ 2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 12 grudnia 2011 r.

 
w sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym  ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 Nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010 r., Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§ 1
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 6.296,00 zł,
2) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 6.555,00 zł,
 
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 117.368.775,44 zł,  w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 95.693.249,13 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 21.675.526,31 zł.
§ 2
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 197.022,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 197.281,00 zł,
 
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 148.850.775,44 zł,  w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 93.264.328,72 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 55.586.446,72 zł.
§ 3
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski
 

 
 
liczba odwiedzin: 13444262

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X