☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 104/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  104 / 2014
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 9 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014  Nr XXXVI / 434 / 2013 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2013 r., Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§ 1
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2014r. o kwotę 27.039,00 zł.
 
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 138.013.798,56 zł,  w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 114.049.574,17 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 23.964.224,39 zł.
§ 2
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 35.040,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 62.079,00 zł.
 
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 133.785.798,56 zł,  w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 107.423.837,41 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 26.361.961,15 zł.
§ 3
Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz
/-/Jacek Kowalski

 
 
liczba odwiedzin: 13443936

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X