☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 117/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  117 / 2014
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 czerwca 2014 r.
 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4, art. 259 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014  Nr XXXVI / 434 / 2013 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2013r., Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§ 1
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2014r. o kwotę 57.413,63 zł.
 
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 138.097.712,19 zł,  w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 114.133.487,80 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 23.964.224,39 zł.
 
§ 2
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 126.948,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 184.361,63 zł.
 
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 133.869.712,19 zł,  w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 107.305.471,04 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 26.564.241,15 zł.
 
§ 3
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

 
 
liczba odwiedzin: 13444240

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X