☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 118/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2014

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  118 / 2014
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 czerwca 2014 r.
 
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2014
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),  art. 249 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§  1
 
Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2014:
1) zarządzeniem Nr 104/2014 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 9 czerwca 2014r.
2) uchwałą Nr XLI/493/2014 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2014r.
3) zarządzeniem Nr 117/2014 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 czerwca 2014r.
 
§  2
 
Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2014:
1) zarządzeniem Nr 104/2014 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 9 czerwca 2014r.
2) uchwałą Nr XLI/493/2014 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2014r.
3) zarządzeniem Nr 117/2014 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 czerwca 2014r.
 
§  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu.
Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

 


 
 
liczba odwiedzin: 13444152

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X