☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: przyjęcia zadania powiatowego przez gminę

Uchwała  nr ...../..../16

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia  ......................... 2016 roku

w sprawie:  przyjęcia zadania powiatowego przez gminę

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje::

 

§ 1

 

  1. Przejmuje się zadanie Powiatu Nowodworskiego polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ( ul. Kopernika, ul. Czarneckiego, ul. Paderewskiego, ul. Morawicza,) oraz drogi wewnętrznej ul. Harcerskiej.
  2. Zadanie będzie realizowane z wykorzystaniem przekazanych przez Powiat Nowodworski środków finansowych.
  3. Zakres przejętego zadania oraz zasady jego finansowania określi stosowne porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Burmistrzem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały w sprawie utrzymania zimowego na drogach powiatowych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

 

Informujemy, że wpłynęła propozycja ze strony Zarządu Powiatu Nowodworskiego o przekazaniu do realizacji zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”. Zakres zadania obejmuje następujące ulice: Kopernika, Czarneckiego, Paderewskiego i Morawicza oraz drogę wewnętrzną ul. Harcerską.

Drogi te według klasyfikacji należą do dróg zbiorczych. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi zgodnie z wytycznymi powinny być realizowane w standardzie IV to jest od stwierdzenia zjawiska w okresie 8 godz.

            W latach 2007 - 2016 w/w zadanie zostało przejęte przez Gminę Nowy Dwór Mazowiecki. Pozwoliło to prowadzić spójne odśnieżanie dla całej gminy oraz zmniejszyć ilość pustych przebiegów sprzętu, poprawić jakość wykonania zadania, a tym samym zwiększyć komfort kierowców i mieszkańców.  Jednocześnie środki przekazane przez Zarząd Powiatu pokryły wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na obszarze Nowego Dworu Mazowieckiego.  

Akceptujemy propozycję przejęcia utrzymania zimowego po podpisaniu odpowiedniego porozumienia, które za wykonywaną pracę spowoduje, przekazanie środków finansowych w formie dotacji celowej.

Wyżej wymienione ulice znajdują się w granicach administracyjnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki to powoduje, że sprzęt obsługujący zmniejszy ilość pustych przebiegów a jednocześnie kompleksowo obsłuży daną dzielnicę. 

Wytworzył:
Grzegorz Szmyt
(2016-11-16)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2016-11-16 09:36:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2016-11-16 09:38:52)

 
 
liczba odwiedzin: 13654999

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X