☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Uchwała nr _____________

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia _____________ roku

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

1.           Nadać nazwę „Rondo im. Doliniaków” rondu położonemu w Nowym Dworze Mazowieckim, w miejscu skrzyżowania ul. gen. Wiktora Thommee z ul. Warszawską.

2.           Położenie ronda, o którym mowa w ust. 1 przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o nadanie nazwy „Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK Grupy Kampinos” lub „Rondo im. Doliniaków” przedmiotowemu rondu wystąpiło Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej oraz Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższą inicjatywę poparła również Starosta Powiatu Nowodworskiego.

Natomiast Zarząd Osiedla nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim po konsultacjach z mieszkańcami osiedla ocenił przedmiotowy wniosek negatywnie proponując jednocześnie nazwanie ronda imieniem „św. Jana Pawła II”.

Wytworzył:
Agata Hryciuk
Udostępnił:
Martyna Kordulewska
(2016-11-29 11:15:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Martyna Kordulewska
(2016-11-29 11:17:16)

 
 
liczba odwiedzin: 13654816

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X