☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy - Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

UCHWAŁA NR  ___________________

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia _____________________ roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy  - Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki

 

 

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 28  ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2015, poz. 1774   z późn. zm.)

- Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

  § 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości   gruntowej  niezabudowanej  oznaczonej   jako dz. nr ewid.   23/15 o pow.  0,0531 ha, 25/9 o pow. 0,0408 ha, 26/9 o pow. 0,0612 ha, 27/9 o pow. 0,0495 ha, 28/9 o pow. 0,0522 ha, 29/11 o pow. 0,0983 ha, 34/11 o pow. 0,1150 ha, 30/6 o pow. 0,0583 ha, 31/6 o pow. 0,0543 ha, 35/10 o pow. 0,0602 ha, 36/10 o pow. 0,0603 ha, 37/8 o pow. 0,1115 ha, 38/6 o pow. 0,0631 ha (łącznie: 0,8778 ha) obr. 0059 14-05 przy ul. Przemysłowej   w Nowym Dworze Mazowieckim.     

Prawo własności uwidocznione jest w Księdze Wieczystej nr WA1N/00044761/7, WA1N/00076976/0 oraz WA1N/00075040/3   prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

§ 2. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

Nieruchomość oznaczona jako dz. nr ewid. 23/15 o pow.  0,0531 ha, 25/9 o pow. 0,0408 ha, 26/9 o pow. 0,0612 ha, 27/9 o pow. 0,0495 ha, 28/9 o pow. 0,0522 ha, 29/11 o pow. 0,0983 ha, 34/11 o pow. 0,1150 ha, 30/6 o pow. 0,0583 ha, 31/6 o pow. 35/10 o pow. 0,0602 ha, 36/10 o pow. 0,0603 ha, 37/8 o pow. 0,1115 ha, 38/6 o pow. 0,0631 ha (łącznie: 0,8778 ha) obr. 0059 14-05 przy ul. Przemysłowej   w Nowym Dworze Mazowieckim położona jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  jako  tereny produkcyjno-przemysłowe, drobnej wytwórczości, przetwórstwa, magazynów, składów, baz.

Nieruchomość będzie przedmiotem zbycia w drodze przetargu.

Zbycie nieruchomości  wymaga zgody Rady Miejskiej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Martyna Kordulewska
(2016-11-29 13:21:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Martyna Kordulewska
(2016-11-29 13:25:00)

 
 
liczba odwiedzin: 13655051

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X