☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do trzech lat

UCHWAŁA nr……………..

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia…………………….

w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy  nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do trzech lat.   

                   

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 z późniejszymi zmianami)  Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnych umów w przedmiocie wydzierżawienia na czas oznaczony do  3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, wyszczególnionych  w załączniku będącym integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie  uchwały  powierza się  Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

§ 3.

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Załącznik

do  Uchwały  Nr

Rady Miejskiej

w Nowym Dworze    

Mazowieckim

z dnia

 

Lp.

Nr ew.. działki

Obręb

Położenie

Powierzchnia dzierżawy  w        m kw

                                                         

Grunt przyległy/zieleń/

 

1.

64/4

45  11-04

Akacjowa

7

2.

67/13, 67/16

45  11-04

Akacjowa

194

3.

67/4

45  11-04

Akacjowa

137

4.

64/5, 67/9

45  11-04

Akacjowa

126

5.

67/8, 65/8

45  11-04

Akacjowa

173

6.

23/430

35    8-09

Bohaterów Modlina

100

7.

43/10

36    8-10

Górska

20

8.

14/13, 16/2, 16/1, 17/1, 19

49  12-03

Jasna

2973

9.

43

18   4-02

3-go Maja

32

10.

16/3

24   6-02

Mieszka I-go

60

11.

24/2

45  11-04

Nadwiślańska

15

12.

25/1

45  11-04

Nadwiślańska                         

15

13.

1/2

45  11-04

Nadwiślańska

76

14.

94/3

33    8-07

Partyzantów

90

15.

27/24

31    8-05

Przejazd

110

16.

123/6

50  12-04

Sadowa

143

17.

64, 87/1

21    5-03

Środkowa

556

18.

47/35

17    4-02

Słoneczna

63

 

Inny cel

 

1.

79/1, 84/2

37  8-11

Sportowa

674

 

Pawilony

 

1.

35/2

 

33   8-07

Mazowiecka

30

2.

30/11

48   12-02

Okulickiego

25

3.

15

34     8-08

Słowackiego

108

 

Reklamy

 

1.

 1/17

38     9-01

Boczna

10

2.

23

7     2-06

Gen.Thommee

2,5

3.

10

4     2-03

Gen.Thommee

6

4.

7

11  14-04

Przemysłowa

9

5.

1/295

40   10-01

Wojska Polskiego

10

6.

1/114

40   10-01

Wojska Polskiego

3,75

 

Ogródki działkowe

1.

10

28    8-01

Targowa

280

2.

10

28    8-01

Targowa

280

 

 

Parkingi

 

1.

37/1

30   8-04

Modlińska

320

2.

58/6

31   8-05

Jana III Sobieskiego

10

3.

29/5

30   8-04

Warszawska

70

 

Garaże

 

1.

23/409, 23/42

35   8-09

Inżynierska

19

2.

23/316, 23/313,23/312

35   8-09

Inżynierska

26

30,11

3.

23/413, 23/425

35   8-09

Inżynierska

20

4.

97/48

32   8-06

Focha

20

5.

39/4

33   8-07

Legionów

21

6.

8/9

29   8-03

Lotników

20

7.

8/9

29   8-03

Lotników

20

8.

8/9

29   8-03

Lotników

40

9.

8/9

29   8-03

Lotników

20

10.

44, 48

30   8-04

Mazowiecka

27

11.

44, 48

30   8-04

Mazowiecka

27

12.

43/16, 48

30   8-04

Mazowiecka

27

13.

44, 48

30   8-04

Mazowiecka

27

14.

44, 48

30   8-04

Mazowiecka

27

15.

44, 48

30   8-04

Mazowiecka

27

16.

44, 48

30   8-04

Mazowiecka

27

17.

44, 48

30   8-04

Mazowiecka

27

18.

44, 48

30   8-04

Mazowiecka

27

19.

43/10

30   8-04

Mazowiecka

20

20.

44, 48

30   8-04

Mazowiecka

27

21.

44, 48

30   8-04

Mazowiecka

27

22.

44, 48

30   8-04

Mazowiecka

27

23.

48

30   8-04

Mazowiecka

27

24.

43/17, 48

30   8-04

Mazowiecka

27

25.

1

43  11-02

Nałęcza

20

26.

47/8, 47/15, 48/16

33   8-07

Partyzantów

              35

27.

1/223

40  10-01

Wojska Polskiego

36,93

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Przedmiotowe działki położone są na terenach stanowiących własność Gminy Nowy Dwór Mazowiecki,  dzierżawione pod zieleń jako grunty przyległe, garaże, pawilony, reklamy, inny cel, parkingi i ogródki działkowe -   obecnie  skończyła się dzierżawa 3-letnia.

 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomiędzy stronami, gdy umowa dotyczy tej samej nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lata wymaga zgody Rady Miejskiej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Martyna Kordulewska
(2016-11-29 14:48:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Martyna Kordulewska
(2016-11-29 14:50:57)

 
 
liczba odwiedzin: 13654752

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X