☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Niedziela 01.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustalania i wypłaty jednorazowego świadczenia w imieniu Burmistrza Miasta.

Nowy Dwór Mazowiecki dn. 02.01.2017 r.

 

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  14/2017

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 2 stycznia 2017 r.

 

w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustalania i wypłaty jednorazowego świadczenia w imieniu Burmistrza Miasta.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 13  ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) w związku z art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważniam Panią Wioletę Zajączkowską, Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustalania i wypłaty jednorazowego świadczenia określonego w art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z wyłączeniem wydawania decyzji.

 

§ 2

 

Upoważnienie jest ważne bezterminowo.

 

§ 3

 

Rozwiązanie stosunku pracy powoduje wygaśnięcie upoważnienia.

Upoważnienie udziela się bez prawa substytucji.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

 

B u r m i s t r z

   (-) Jacek Kowalski

 

Wyrażam zgodę

 

…………………………..

     data  i podpis pracownika

 

Sporządziła:

Mariola Wróblewska

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 13566549

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X