☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 20/2017

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 11 stycznia 2017 r.

 

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej ustalonego Zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej zarządzam, co następuje.

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przygotowania, a następnie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu w 2017 roku".

 

1.     Lidia Bisialska                       -        przewodniczący

2.     Dariusz Brzeziński                 -        sekretarz

3.     Hanna Owocka                      -        członek komisji (z-ca przewodniczącego)

4.     Łukasz Podłucki                    -        członek komisji (z-ca sekretarza)

 

§ 2

 

1.     Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.

2.     Komisja przetargowa zakończy pracę w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej.

 

§ 3

 

Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy komisji przetargowej, zobowiązuje się komisję przetargową do zachowania poufnego charakteru informacji uzyskanych w związku
z przygotowywaniem lub prowadzeniem postępowania, a ponadto, do przestrzegania tajemnicy chronionej prawem i postępowania w zgodzie ze szczególnymi zasadami ochrony informacji niejawnych wynikającymi z właściwych przepisów prawa.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Burmistrza

Jacek Gereluk

     Sekretarz


 
 
liczba odwiedzin: 13445393

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X