☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

UCHWAŁA NR ............................

RADY MIEJSKIEJ W NOWY DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia .................................

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z sali gimnastycznej

przy ul. Młodzieżowej 1  w Nowym Dworze Mazowieckim

 

            Na  podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) uchwala się, co następuje:

            § 1. Ustala się regulamin korzystania z sali gimnastycznej przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

            § 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/293/17  Rady Miejskiej w Nowy Dworze Mazowieckim z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy  ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

            § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


 
 
liczba odwiedzin: 13445161

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X