☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej.

 

Uchwała nr _____________

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia _____________ roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.) – w związku z art. 98 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t.) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na przyznanie nieruchomości zamiennej oznaczonej nr ewid. 457/4 obręb 61 Okunin o powierzchni 0,0801 ha, objętej Księgą Wieczystą nr WA1N/00073172/3 oraz nr ewid. 457/6 obręb 61 Okunin o powierzchni 0,0632 ha, objętej Księgą Wieczystą nr WA1N/00073172/3, w ramach odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki ewid. nr 416/33 o powierzchni 0,2664 ha, nr 416/35 o powierzchni 0,0045 ha oraz nr 467/5 o powierzchni 0,1902 ha, położoną w obrębie 61 Okunin, uregulowaną Decyzją Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa – Prezydium Rady Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31.12.1963 r. Nr R.VIII-232/82/63 oraz Decyzją Nr 155/2009 z dnia 22.06.2009 r. Starosty Nowodworskiego.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

 

Na wniosek Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Okunin Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wydał decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości nr 416/32 oraz nr 467/4 obręb 61 Okunin. W wyniku tego podziału powstały działki ewid. nr 416/33 o powierzchni 0,2664ha, 416/35 o powierzchni 0,0048ha oraz 467/5 o powierzchni 0,1902ha. Przedmiotowe działki, objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej (Decyzja Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nr 1/2006 z dnia 16.10.2006 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), zgodnie z art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły z mocy prawa na własność gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

W ramach odszkodowania za przejęte przez gminę działki, ich właściciel, Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Okunin oczekuje nieruchomości zamiennej w postaci działek ewid. nr 457/4 o powierzchni 0,0801ha oraz nr 457/6 o powierzchni 0,0632ha obręb 61 Okunin, będących własnością gminy Nowy Dwór Mazowiecki.


 
 
liczba odwiedzin: 13445460

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X