☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

Uchwała nr _____________

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia _____________ roku

 

 

w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta

Nowy Dwór Mazowiecki

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1.           Nadać nazwę „ks. prałata Czesława Żyły” rondu położonemu w Nowym Dworze Mazowieckim, w miejscu skrzyżowania ul. Ignacego Paderewskiego z ul. Modlińską.

 

2.           Położenie ronda, o którym mowa w ust. 1 przedstawia załącznik graficzny (PDF) do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Z wnioskiem o nadanie nazwy „ks. prałata Czesława Żyły” przedmiotowemu rondu wystąpił mieszkaniec naszego miasta.

Powyższą propozycję poparły Zarząd Osiedla nr 1 oraz  Zarząd Osiedla nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim po konsultacjach z mieszkańcami osiedli.

Brat Ś.P. ks. prałata Czesława Żyły wyraził pisemną zgodę na nadanie powyższej nazwy.

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 13445242

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X