☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, oznaczonej w ewidencji gruntów nr nr 64/1 o pow. 303, 87/4 o pow. 115 m2 w obrębie 0021 5-03, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Środkowej.

                                                                                              P r o j e k t

 

Uchwała Nr  ………………………………

 

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

 

z dnia ………………………………. 2017 r.

 

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowych, stanowiących  własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Na podstawie  art. 18  ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku    o samorządzie gminnym  (Dz.U.2016.446 – z późn.zm.) oraz   art. 37 ust. 2 pkt. 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147  z późn.zm.) -  Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących działki oznaczone w  ewidencji gruntów  nr: 64/1  o pow. 303 m2 i 87/4 o pow. 115 m2  w obrębie 0021 5-03, położone     w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Środkowej na terenie przeznaczonym  zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki obszaru Modlina Górki pod zieleń izolacyjną bez prawa do zabudowy.

 

2. Stan prawny przedmiotowych nieruchomości gruntowych, opisany jest w księgach wieczystych   prowadzonych przez  IV Wydział Ksiąg Wieczystych   Sądu Rejonowego     w Nowym Dworze Mazowieckim: WA1N/00042392/5  dla działki nr 64/1                       i WA1N/00074909/6 dla działki 87/4.

 

3. Działki nr:  64/1 o pow. 303  m2 i 87/4 o pow. 115 m2 w obrębie 0021 5-03  stanowią części przyległe, mające poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, składającej się z działek  ewidencyjnych nr:  106/5, 107/1  i 108 /3  o łącznej powierzchni 508 m2 w obrębie 0020 5-02, objętych księgą wieczystą WA1N/00069275/4, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Środkowej, stanowiącej własność osoby fizycznej.

 

§ 2

 

Odpowiedzialnym za  wykonanie uchwały jest Burmistrz Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przygotowała: Grażyna Szewczyk

 

Uzasadnienie  do Uchwały Nr ………………………………………….

Rady Miejskiej w Nowym Dworze mazowieckim

Z dnia ………………………………2017 r.

 

 w sprawie: wyrażenia zgody na  sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowych,  stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

 

 

Nieruchomości gruntowe - stanowiące  działki  oznaczone  w ewidencji gruntów nr   64/1  o powierzchni 303 m2 i nr 87/4 o powierzchni 115 m2  w obrębie 0021       5-03, położone w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Środkowej, stanowią własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

·         Dla przedmiotowych nieruchomości gruntowych  Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr:  WA1N/00042392/5 (dla działki 64/1) i WA1N/00074909/6 (dla działki 87/4).

 

·         Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki obszaru Modlin Górka, zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXV/341/2001  Rady Miejskiej  w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 08/02/2001 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 74, poz. 757 z dnia 21/04/2001 roku)  –  działki ewidencyjne 64/1 i  87/4 położone są  na terenie  przeznaczonym pod zieleń izolacyjna bez prawa do zabudowy.

 

  • Działki nr: 64/1  o pow. 303 m2 i 87/4 o pow. 115 m2  w obrębie 0021 5-03 - stanowią części przyległe, mające poprawić zagospodarowanie nieruchomości sąsiedniej, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Środkowej, składającej się z działek oznaczonych    w ewidencji  nr: 106/5, 107/1 i 108/3 o łącznej powierzchni 508 m2 w obrębie 0020 5-02 stanowiącej własność osoby fizycznej.

 

  • Działki nr: 105/5 (56 m2), 107/1 (305 m2), 108/3 (147 m2)  obręb 0020 5-02 oraz działki nr : 64/1 (303 m2), 87/4 (115 m2) z obrębu 0021 5-03 będą stanowiły jedną nieruchomość gruntową.

 


 
 
liczba odwiedzin: 13445216

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X