☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 87/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 22 maja 2018 w sprawie: powołania komisji przetargowej.(Zaprojektowanie i budowa naziemnego parkingu typu Parkuj i Jedź w obszarze ul. Morawicza i Bocznej oraz linii kolejowej Warszawa-Gdańsk)

ZARZĄDZENIE NR 87/2018

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 22 maja 2018 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej ustalonego Zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
„Zaprojektowanie i budowa naziemnego parkingu typu Parkuj i Jedź w obszarze ul. Morawicza i Bocznej oraz linii kolejowej Warszawa-Gdańsk".

 

  1. Hanna Owocka                     -        przewodniczący
  2. Dariusz Brzeziński                 -        sekretarz
  3. Jan Wieczorek                      -        członek komisji (z-ca przewodniczącego)
  4. Andrzej Zieliński                   -        członek komisji (z-ca sekretarza)
  5. Marek Słomczyński                -        członek komisji

 

§ 2

 

  1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
  2. Komisja przetargowa zakończy pracę w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej.

 

§ 3

 

Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy komisji przetargowej, zobowiązuje się komisję przetargową do zachowania poufnego charakteru informacji uzyskanych w związku z przygotowywaniem lub prowadzeniem postępowania, a ponadto, do przestrzegania tajemnicy chronionej prawem i postępowania w zgodzie ze szczególnymi zasadami ochrony informacji niejawnych wynikającymi z właściwych przepisów prawa.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

    Z up. BURMISTRZA

    Janusz Mikuszewski

     Z-ca Burmistrza


 
 
liczba odwiedzin: 13445152

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X