☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XLVI/521/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

UCHWAŁA NR XLVI/ 521 /2018

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej, stanowiącej  własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Na podstawie  art. 18  ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku    o samorządzie gminnym  (Dz.U.2018 poz. 994,1000,1349 i 1432) w związku z  art. 37 ust. 2 pkt. 6  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018 poz. 121, 50, 650,1000,1089 i 1496) -  Rada Miejska  w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Maksymiliana Kolbego, oznaczonej w  ewidencji gruntów  nr 22/43  o powierzchni 56 m2, w obrębie 0018 4-03.

2. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości gruntowej, opisany jest w księdze wieczystej nr WA1N/00025343/2,  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

3. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zatwierdzonym Uchwałą  Nr XIV/154/2003 z dnia 29/12/2003 roku –  działka ewidencyjna nr 22/43   położona jest na terenie zieleni izolacyjnej bez prawa do zabudowy.

4. Działka nr 22/43 o powierzchni 56 m2 w obrębie 0018 4-03 stanowi część przyległą, która poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, składającej się działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 22/39 i  22/4 w obrębie 0018 4-03, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Maksymiliana Kolbego 1, stanowiącej własność osób fizycznych.

5. Działki  nr 22/43, 22/39  i 22/4 w obrębie  0018 4-03 będą stanowiły jedną nieruchomość gruntową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski 


 
 
liczba odwiedzin: 13445261

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X