☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XLVI/524/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy gen. Wiktora Thommee 29.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XLVI/ 524 /2018

RADY Miejskiej W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 31 sierpnia 2018r.

 

 

w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste  nieruchomości gruntowej, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy gen. Wiktora Thommee 29.

 

 

         Na podstawie  art. 18  ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (DZ.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn.zm.), w związku  art. 73 ust.  3 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 z późn.zm.) - Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

         § 1. Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od pierwszej opłaty z  tytułu oddania  w użytkowanie  wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej            w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy gen. Wiktora Thommee 29, składającej się     z  działek, oznaczonych w  ewidencji gruntów  nr 80/2 o pow. 119 m2 i nr 80/3 o pow. 1029 m2, w obrębie 0019 5-01, zabudowanej  budynkiem  mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, stanowiącymi własność osoby fizycznej.  

 

         § 2. Wykonanie niniejszej  uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki.

 

         § 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/457/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 06 marca 2018 r.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 13445409

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X