☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej. www.bip.nowydwormaz.pl

Data publikacji strony internetowej 2003-05-09

Data aktualizacji: 29.09.2020

Deklaracja cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. 

  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

  • Dokumenty zawierające informacje finansowe (np. zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego, zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki mogą być nieprawidłowo odczytywane przez czytniki ekranowe)

Data sporządzenia: 01.06.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Deklaracja architektoniczna

Wejście do budynku zaopatrzone w pochylnię. Drzwi bez mechanizmu automatycznego otwierania drzwi. Budynek nie posiada windy. Bezpośrednio na parterze budynku znajduje się punkt podawczy. Dla osób niepełnosprawnych możliwa jest obsługa na parterze budynku. (sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego). Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduję się bezpośrednio przed budynkiem. W budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim nie ma pętli indukcyjnych. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku Urzędu Miejskiego nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu wykonawczego, adaptacji parteru budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby utworzenia sali obsługi mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Sebastianem Bańbura tel 22 51 22 205 e-mail sebastian.banbura@nowydwormaz.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Sebastian Bańbura
(2020-06-01)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2019-10-24 14:17:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2020-09-24 11:52:43)
 
 
liczba odwiedzin: 13444269

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X