Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Nowy Dwór Mazowiecki
Herb Nowy Dwór Mazowiecki

Niedziela 19.08.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Akty prawne - Finanse i Budżet

Ważniejsze akty prawne regulujące finanse samorządu
 
Finanse i Budżet
 
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 885 ze zm).
 
• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunk
owości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.  330 ze zm.)
 
 
• Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 198 ze zm.)
 
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2014 poz. 1053)
 
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z  2014 poz.119 ze zmianami),
 
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 289).
 
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych (jednolity tekst Dz.U. z 2015 poz.1542).
 
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010 r.  w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (j. t. Dz.U. z 2014 poz.1773).
 
 
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010  nr 44 poz. 255) .
 
Podatki i opłaty
 
 
• Ustawa  z dnia  29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. 2015 r. poz. 613 ze zm.)
 
• Ustawa  z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2014 poz. 849 z późń.zm)
 
• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.)
 
• Ustawa z dnia 30 października 2002  o podatku leśnym (Dz.U. 2013, poz.465 
z późn. zm.)
 
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 . w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych ( Dz.U. 2015 poz. 2025) 
 
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r poz. 783 ze zm.)
 
 
• Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)
 
• Ustawa o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej (jedn. tekst Dz.U. z 2007 r Nr 59 poz. 404 ze zm.)
 
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.10.2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2010 nr 208 poz. 1375 ze zm.) 
 
• Ustawa  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 
 
 
Postępowanie egzekucyjne
 
• Ustawa z dnia  17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 599);
 
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej ( Dz.U. 2015 poz. 1526)
 

 

 

Wytworzył:
Lidia Bisialska
(2016-06-24)
Udostępnił:
Artur Żuk
(2003-06-26 12:19:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2016-06-24 10:17:04)
 
 
ilość odwiedzin: 9832249

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X