☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 30.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Akty prawne - Finanse i Budżet

 

 

Ważniejsze akty prawne regulujące finanse gminy
 
Finanse i Budżet
 
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 2077 ze zm.).
 
• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.  395 ze zm.).
 
• Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1530).
 
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2014 poz. 1053 ze zm.).
 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z  2018 poz.109 ze zmianami).
 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U 
z 2017 r poz. 1911).
 
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych (j.t. Dz.U. z 2015 poz.1542 ze zm.).
 
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010 r.  w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (j. t. Dz.U. z 2014 poz.1773).
 
 
Podatki i opłaty
 
 
• Ustawa  z dnia  29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. 2017 r. poz. 201 ze zm.).
 
• Ustawa  z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2018 poz. 1445 ze zm.).
 
• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. 2017 r. poz. 1892 ze zm.).
 
• Ustawa z dnia 30 października 2002  o podatku leśnym (Dz.U. 2018, poz.1821). 
 
 
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych ( Dz.U. 2015 poz. 2025). 
 
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r poz. 1044 ze zm.).
 
• Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340).
 
• Ustawa o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej (jedn. tekst Dz.U. z 2018 r  poz. 362).
 
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.10.2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010  poz. 1375 ze zm.) 
 
• Ustawa  z dnia 13 września  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) 
 
 
Postępowanie egzekucyjne
 
• Ustawa z dnia  17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1314 ze zm.).
 
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej ( Dz.U. 2015 poz. 1526).
 
 
 
=
Wytworzył:
Lidia Bisialska
(2016-06-24)
Udostępnił:
Artur Żuk
(2003-06-26 12:19:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2018-09-13 14:42:59)
 
 
liczba odwiedzin: 13563694

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X