☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 1/2011 w sprawie planu finansowego dochodów budżetowych i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2011

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  1 /2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 3 stycznia 2011 r.
w sprawie planu finansowego dochodów budżetowych i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2011
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
§  1
Plan finansowy dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2011 określa załącznik nr 1.
§  2
Plan finansow wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2011 określa załącznik nr 2.
§  3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski


 
 
liczba odwiedzin: 13445265

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X