ZP.271.16.2011

Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Ogłoszenie o zamówieniu

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Treść SIWZ

Formularze - załączniki do SIWZ zapisane w programie word

Dokumenty opublikowano w dniu 18 marca 2011 roku

Ujednolicenie treści SIWZ

Treść ujednolicenia treści SIWZ z dnia 21 marca 2011 roku

Dokument opublikowano w dniu 21 marca 2011 roku

Wyjaśnienie treści SIWZ

Treść wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 28 marca 2011 roku

Dokument opublikowano w dniu 28 marca 2011 roku

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść ogłoszenia

Dokument opublikowano w dniu 15 kwietnia 2011 roku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Treść ogłoszenia

Dokument opublikowano w dniu 29 kwietnia 2011 roku


Wytworzył:
Udostępnił:
Biuro Zamówień
(2011-03-18 10:06:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Biuro Zamówień
(2011-04-29 14:56:27)