Informujemy, iż w dniu 25 kwietnia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Nowa taryfa obowiązywać będzie po 7 dniach od jej ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Decyzja zatwierdzająca taryfę dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


Wytworzył:
Sebastian Bańbura
(2018-05-16)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2018-05-16 13:15:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2018-05-16 13:26:33)