WPI.271.35.2018

Renowacja mogił wojennych z roku 1920 oraz głównego pomnika na Cmentarzu Wojennym w Modlinie Twierdzy

Ogłoszenie o zamówieniu

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Treść SIWZ

Formularze - załączniki do SIWZ zapisane w programie do edycji

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Dokumenty opublikowano w dniu 29 października 2018 roku

Ujednolicenie treści SIWZ

Treść ujednolicenia treści SIWZ z dnia 30 października 2018 roku

Dokument opublikowano w dniu 30 października 2018 roku

Wyjaśnienia treści SIWZ

Treść wyjaśnień z dnia 5 listopada 2018 roku

Dokument opublikowano w dniu 5 listopada 2018 roku

Informacja z otwarcia ofert

Treść informacji

Dokument opublikowano w dniu 13 listopada 2019 roku

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Treść ogłoszenia

Dokumenty opublikowano w dniu 20 listopada 2018 roku

 

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Zieliński
(2018-10-29 14:16:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Zieliński
(2018-11-20 11:12:01)