Uchwała  Nr I / 8/2010

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 01 grudnia 2010 r.

w sprawie:  ustalenia  składu  osobowego  stałych  komisji  Rady  Miejskiej i Komisji Rewizyjnej.
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 oraz art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Powołać składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej zgodnie z załącznikami od  1 – 6.
 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
 
(Załączniki do uchwały umieszczone są w jednym pliku)

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Martyna Kordulewska
(2010-12-02 14:07:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2010-12-08 09:34:09)