Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 47/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej