I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2017 roku. ( zad 1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego, zad. 2 Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego)