I otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu: badanie, upowszechnianie i promocja historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.