Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadań publicznych.