I otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: Współorganizowanie przedsięwzięć turystycznych oraz promowanie potencjału turystycznego Gminy