Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg oraz pomocy publicznej w 2015