XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej (27 kwietnia 2018r.)