XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej (27.04.2018)