☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 23.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

23/2011

 ZARZĄDZENIE nr  23/2011

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 04 lutego 2011 r.

w sprawie : przyznania stypendiów sportowych i nagród Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jt. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z Uchwałą Nr XLI/396/2009 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki, zarządzam, co następuje:
 
§  1
 
1. Przyznaję stypendia miesięczne za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym, zawodnikom wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyznaję nagrody jednorazowe zawodnikom i trenerom wymienionym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§  2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 
§  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
Zastępca Burmistrza
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-02-08 12:27:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-02-08 12:40:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4377720