☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

34/2011

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  34 / 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym  ( j.t. Dz. U.   z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 247 ust. 1,  art. 257 pkt 3  art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia:
1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2011 r.  o kwotę 9.800,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 9.800,00  zł,
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 147.227.457,07 zł,  w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 92.214.542,35 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 55.012.914,72 zł.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Janusz Mikuszewski
Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-03-09 14:22:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-03-09 14:24:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168