☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 23.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

41/2011

 Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 41 / 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 1 marca 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 14 000 EURO związanych z realizacją projektu pt. „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej” 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 13 umowy o dofinansowanie projektu nr  RPMA.01.03.00-14-010/09-00 z dn. 09.11.2010 r.  zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję w sprawie oceny i wyboru ofert przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 14 000 EURO związanych z realizacją projektu pt. „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej” w składzie:

1.     Sławomir Wieczorek – przewodniczący,

2.     Hanna Owocka – członek komisji,

3.     Łukasz Podłucki – członek komisji.

§ 2

1.                Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2.                Komisja zakończy pracę z dniem zakończenia realizacji projektu „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-03-16 13:24:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-03-16 13:26:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4377720