☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

49/2011

ZARZĄDZENIE Nr  49 /2011

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia  17 marca 2011 r.

w sprawie : przyznania nagród Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.), w związku z Uchwałą nr XLI/396/2009 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki, zarządzam co następuje:

§  1

Przyznaję nagrody jednorazowe w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych brutto dla Kacpra Żuka oraz w wysokości 3000 (trzy tysiące) złotych brutto dla Patryka Brzeskiego.

§  2

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Nowodworskiego Ośrodka Sportu   i Rekreacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-03-18 07:56:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-03-18 07:58:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168