☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 23.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

75/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  75  /2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2011
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.), Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
§  1
Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2011:
1/ zarządzeniem Nr 59/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2011 r.
2/ uchwałą Nr VII/63/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2011 r.
§  2
Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2011  zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2011:
1/ zarządzeniem Nr 59/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2011 r.
2/ uchwałą Nr VII/63/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2011 r.
§  3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
Zastępca Burmistrza
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-05-09 14:41:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-05-09 15:11:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4377720