☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 27.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

59/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  59/ 2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 12 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym  ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 247 ust. 1,  art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 21.171,00 zł,
Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 116.308.182,07 zł,  w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 93.971.486,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 22.336.696,07 zł.
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2011 r.  o kwotę 696.000,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 717.171,00  zł,
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 147.790.182,07 zł,  w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 92.333.662,35 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 55.456.519,72 zł.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
                          Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-05-09 15:22:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-05-09 15:27:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168