91/2011

ZARZĄDZENIE NR 91/2011
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 19 maja 2011 r.

w sprawie: powołania Komisji ds. Stypendiów.

Na podstawie § 6 i § 18 Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej nr VI/ 55 /11 z dnia 29 marca 2011 w sprawie: Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komisję ds. Stypendiów (w zakresie: stypendiów artystycznych dla osób szczególnie wyróżniających się w dziedzinie artystycznej) w składzie:

1) Jacek Gereluk - Przewodniczący

2) Marek Ciesielski - Członek

3) Grażyna Nadrzycka - Członek

4) Krystyna Kocan - Członek

5) Zenon Klimczewski – Członek.

2. Powołuję Komisję ds. Stypendiów (w zakresie: stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, stypendiów lub nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, wyróżnień i nagród dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej) w składzie:

1) Jacek Gereluk - Przewodniczący

2) Marek Ciesielski - Członek

3) Grażyna Nadrzycka - Członek

4) Krystyna Kocan - Członek

5) Dariusz Wąsiewski – Członek.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 57/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-05-19 10:15:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-05-19 10:18:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki