☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

105/2011

Zarządzenie Nr 105/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert, które wpłynęły na I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej  w Nowym Dworze Mazowieckim w 2011r.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1  i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

W celu wsparcia realizacji zadań publicznych w 2011 w zakresie ochrony – zdrowia programy profilaktyki zdrowotnej w roku 2011, po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej, powołanej Zarządzeniem Nr 102/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zatwierdzam następujące oferty:

Na zadanie 1. Integracja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

oferty:

1.                  Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła Nowy Dwór Mazowiecki 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Partyzantów 7 i udzielam dotacji w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadania ”Wyjazd turystyczno-integracyjny do Sobieszowa. Prowadzenie zajęć usprawniających życie osób niewidomych” .

2.                  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Boh. Modlina 77 A i udzielam dotacji w wysokości 7 000,00 zł na realizację zadania „Budzenie tożsamości- edukacja regionalna poprzez rękodzieło”

Na zadanie 3. Profilaktyka chorób cukrzycy, chorób nowotworowych, chorób naczyniowo – sercowych, oferty:

1.                  Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło nr 10 w Nowym Dworze Mazowieckim       05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Źródlana 19 i udzielam dotacji w wysokości 5 500  zł na realizację zadania „Profilaktyka chorób cukrzycy, chorób nowotworowych, chorób naczyniowo –sercowych”

2.                  Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Targowa 8 i udzielam dotacji w wysokości 3 500 zł na realizację zadania „Dwudniowy wyjazd – profilaktyczno-integracyjny dla kobiet po mastektomii – członkiń Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek.”

Na zadanie 4. Edukacja mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży w zakresie zasad zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania, działania na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców, ofertę

1.                  Fundacji Trzciany, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Kwarcowa 15

I udzielam dotacji w wysokości 4 792 zł na realizację zadania  „Popularyzacja zdrowego tryby życia.”

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ Jacek Gereluk

Zastępca Burmistrza

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-06-22 10:31:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-06-22 10:34:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168