☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 27.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

106/2011

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  106 / 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 24 czerwca 2011 r.

 
w sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym  ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3  i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 Nr III /24/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010 r., Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem  do niniejszego zarządzenia:
1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 313.416,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 313.416,00  zł,
 
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 148.325.387,98 zł,  w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 92.391.819,26 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 55.933.568,72 zł.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Janusz Mikuszewski
Zastępca Burmistrza
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-07-05 08:27:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-07-05 08:30:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168