107/2011

Zarządzenie  Nr  107/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z  dnia  29 czerwca 2011  r.

w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie  nieruchomości.       

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591   z późn. zm.) oraz  § 8   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2004 r. nr 207  , poz. 2108 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuje się   komisję do   przeprowadzenia  przetargu ustnego  nieograniczonego w dniu 1 lipca 2011  r. o godz. 10.00  i 11.00  na zbycie nieruchomości położonych w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Warszawskiej   oznaczonych jako dz 71/9 i 71/10 obr. 8-01 oraz dz. 14/48, 16/1, 18/1 obr. 8-01  w składzie:

1. Przewodniczący -   Andrzej Szakuro

2. Członek -   Dariusz Tabęcki

3. Sekretarz – Małgorzata Ciszewska.

§2.

Komisja   rozpocznie pracę i będzie działać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

§3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

       

                                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                                              /-/ Mgr inż. Janusz Mikuszewski

                                                                                              Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-07-05 15:43:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-07-05 15:44:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki