118/2011

Zarządzenie  Nr 118/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z  dnia  12 lipca 2011   r.

 

w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie  nieruchomości.       

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591   z późn. zm.) oraz  § 8   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2004 r. nr 207  , poz. 2108 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuje się   komisję do   przeprowadzenia   II   przetargu ustnego      nieograniczonego w dniu 13 lipca 2011  r. o godz. 10.00  na zbycie nieruchomości położonych    w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina   oznaczonych jako dz. 29/59, 28/12 i 29/61 oraz 28/15 i 29/64 obr. 8-03 w składzie:

 

1. Przewodniczący -   Andrzej Szakuro

2. Członek -   Małgorzata Ciszewska

3. Sekretarz – Agata Hryciuk.

§2.

Komisja   rozpocznie pracę i będzie działać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

§3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                               

                                                                                              

                                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                                              Mgr inż. Janusz Mikuszewski

                                                                                              Z-ca Burmistrza

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-07-13 11:25:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-07-13 11:26:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki