☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

120/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 120 / 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 13 lipca 2011 r.

 

w sprawie aktualizacji procedur wewnętrznych związanych z realizacją projektu pt. „Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego”

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następującą procedurę:

PF-ZP1 Zamówienia o wartości nieprzekraczającej 14 000 EURO w ramach realizacji projektu: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego – nowy wymiar przestrzeni życia publicznego” w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się aktualizacji poniższej procedury:

PF-F1 Kontrola finansowa projektu „Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego” w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego Zarządzenia – aktualizacja zgodnie z ewidencją wprowadzonych zmian załączoną do procedury.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-07-22 12:56:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-11-02 14:06:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168