☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

112/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 112 / 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 1 lipca 2011 r.

 

w sprawie Wytycznych dotyczących udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)  zarządzam:

§ 1

Wprowadza się:

1.     Wytyczne  dotyczące udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

2.     Wzór uzasadnienia w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-07-22 13:58:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-07-22 14:02:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168